Kalendár :


Anketa

09.12.2016 - 09.12.2016 Monotématický hepatologický deň 2016

Pozvánka (na podujatie bola rozposielaná pozvánka, ktorú si môžu účastníci stiahnuť z webu)Akreditácia (seminar bol akreditovaný akreditačnou autoritou)

Miesto: Kongresová sála MZ SR, Limbová 2, Bratislava
Určené pre: lekárov


Online prihláška

Na stiahnutie:
Pozvánka (.pdf, 1,1 MB)

Program (.pdf, 1,4 MB)

Hlavné témy podujatia


  • Diagnostika chorôb pečene v ambulantnej praxi
  • Prevencia a liečba chorôb pečene v ambulantnej praxi
  • Sledovanie pacientov s chorobami pečene v ambulantnej praxi

Registračný poplatok


10,- EUR*

*vrátane DPH, občerstvenia a obeda

Spôsob platby


Tatrabanka, a.s. Bratislava

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT TATRSKBX
Variabilný symbol 09122016
Konštantný symbol 0308
Špecifický symbol číslo v SLK
Správa pre príjemcu meno a priezvisko lekára, za ktoré ho je poplatok hradený


Koordinátor podujatia


Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS

I. interná klinika SZU a UNB Dionýza Diešku

Sekretariát kliniky

Mgr. Ľudmila Trutzová
Tel. 02 / 59 54 32 56
E-mail: ludmila.trutzova@kr.unb.sk

Organizácia podujatia


FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava

Marcela Idlbeková
Mobil: +421 918 569 890
E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk