Kalendár :


Anketa

13.10.2017 - 13.10.2017 Multidisciplinárny prístup k antitrombotickej liečbe

Pozvánka (na podujatie bola rozposielaná pozvánka, ktorú si môžu účastníci stiahnuť z webu)Akreditácia (seminar bol akreditovaný akreditačnou autoritou)

Miesto: Kongresová sála MZ SR, Limbová 2, Bratislava
Určené pre: internistov, kardiológov, angiológov, anesteziológov, všeobecných lekárov, revíznych lekárov, neurológov


Online prihláška ❯❯


Pozvánka(.pdf, 755 kB)


Všeobecné informácie


Podujatie venované Svetovému dňu trombózy, pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Petra Šimka, CSc..

 

Konferencia je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 

 

Registrovaní účastníci dostávajú za pasívnu účasť 5 kreditov

 

Potvrdenia o účasti sú vydávané na konci konferencie.

 

Účastníci podujatia dostanú pri registrácii monotematické číslo časopisu Lekársky obzor s vybranými prednáškami.


Registračný poplatok


10,- EUR vrátane DPH (vrátane občerstvenia a obedu)

 

Úhradou registračného poplatku zdravotníckym pracovníkom sa ho povinnosť zdaňovania nepeňažného príjmu netýka.


Spôsob platby


IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
BIC TATRSKBX
Variabilný symbol 13102017
Konštantný symbol 0308
Špecifický symbol číslo v SLK
Správa pre príjemcu meno a priezvisko lekára, za ktorého je poplatok hradený

Koordinátor podujatia


Prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
I. interná klinika SZU a UNB, LF SZU
Limbová 5, 833 05 Bratislava
anna.remkova@szu.sk


Organizácia podujatia


FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava

Ing. Martina Novosedlíková
Mobil: +421 905 993 675
E-mail: novosedlikova@farmi-profi.sk


Na stiahnutie