Kalendár :


Anketa

12.10.2017 - 12.10.2017 Od inovácii v antikoagulačnej liečbe k benefitom pre Vašich pacientov

Pozvánka (na podujatie bola rozposielaná pozvánka, ktorú si môžu účastníci stiahnuť z webu)Akreditácia (seminar bol akreditovaný akreditačnou autoritou)

Miesto: Hotel Dubná Skala, Žilina
Určené pre: internistov, kardiológov, hematológov, chirurgov

Kvalitný audiovizuálny prenos zo živého podujatia vo Viedni s prekladom.

Začiatok: 16.00

Online prihláška ❯❯

Na stiahnutie:
Pozvánka s programom (.pdf, 1.5 MB)

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostávajú na záver potvrdenia o účasti s 2 kreditmi SLK.

Odborný garant podujatia: MUDr. Monika Kulinová (Prim . odd. vnútorného lekárstva, FNsP, Žilina)