Kalendár :


Anketa

07.02.2018 - 08.02.2018 VIII. Škola lipidológie a XXVI. Nové trendy v prevencii aterosklerózy 2018

Seminárny zborník (na podujatí je k dispozícii seminárny zborník)Pozvánka (na podujatie bola rozposielaná pozvánka, ktorú si môžu účastníci stiahnuť z webu)Akreditácia (seminar bol akreditovaný akreditačnou autoritou)

Miesto: Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
Určené pre: lekárov


Online prihláška ❯❯

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke www.saa.sk

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia.

Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.