Kalendár :


Anketa

11.04.2018 - 11.04.2018 Klinická prax v pediatrii

Seminárny zborník (na podujatí je k dispozícii seminárny zborník)Pozvánka (na podujatie bola rozposielaná pozvánka, ktorú si môžu účastníci stiahnuť z webu)Akreditácia (seminar bol akreditovaný akreditačnou autoritou)

Miesto: Bardejov, Dunajská Streda, Košice, Martin, Nitra a Trnava
Určené pre: lekárov a sestry

Začiatok: 16.00 (registrácia od 15 hod.)
3 kredity SLK a SKSaPA

Prihláška osobnej alebo virtuálnej účasti ❯❯


Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia.

Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.