Kalendár :


Anketa

23.10.2018 - 24.10.2018 Klinická prax: pediater

Seminárny zborník (na podujatí je k dispozícii seminárny zborník)Pozvánka (na podujatie bola rozposielaná pozvánka, ktorú si môžu účastníci stiahnuť z webu)Akreditácia (seminar bol akreditovaný akreditačnou autoritou)e-learning (seminar bol audiovizuálne spracovaný a bude súčasťou knižnice projektov e-learningu)

Miesto: Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Košice, Martin a Nové Zámky / Levice, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava a Žilina
Určené pre: lekárov

Začiatok: 16.00 (registrácia od 15 hod.)

Prihlásiť sa jednoducho a rýchlo ❯❯

Pozvánka s odborným programom (PDF)

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia.

Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na tomto podujatí zabezpečuje občerstvenie spoločnosť FARMI - PROFI.