Kalendár :


Anketa

27.03.2019 - 27.03.2019 Klinická prax v pediatrii

Pozvánka (na podujatie bola rozposielaná pozvánka, ktorú si môžu účastníci stiahnuť z webu)Akreditácia (seminar bol akreditovaný akreditačnou autoritou)e-learning (seminar bol audiovizuálne spracovaný a bude súčasťou knižnice projektov e-learningu)

Miesto: Bratislava, Košice, Martin, Nové Zámky, Prešov, Rimavská Sobota, Trenčín a Meditrend.sk
Určené pre: lekárov a sestry

Začiatok: 16:00 (registrácia od 15:30)

Prihlásiť sa jednoducho a rýchlo ❯❯

Pozrite si program

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia.

Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podujatie je určené iba pre odbornú zdravotnícku verejnosť.