Kalendár :


Anketa

15.11.2019 - 15.11.2019 VI. Medzinárodna vedecká konferencia: Zdravotno-sociálne a ošetrovateľské aspekty civilizačných ochorení

Pozvánka (na podujatie bola rozposielaná pozvánka, ktorú si môžu účastníci stiahnuť z webu)Akreditácia (seminar bol akreditovaný akreditačnou autoritou)

Miesto: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Michalovce
Určené pre: všeobecní lekári, internisti, kardiológovia, diabetológovia, hepatológovia, nutriční terapeuti, sestry, sociálni pracovníci, verejní zdravotníci, fyzioterapeuti, onkológovia, traumatológovia, ortopédi, psychológovia, psychiatri, vedeckí pracovníci

Online prihláška ❯❯

Zobraziť odborný program ❯❯

Na stiahnutie:
1. informácia (.pdf, 340 kB)

Predpokladaný počet kreditov: 8

 

Dôležité termíny

 
30.6.2019 posledný termín na zaslanie abstraktu prednášky
15. 7. 2019 vyrozumenie autora o prijatí prednášky
22. 9. 2019 posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
30. 9. 2019 uverejnenie definitívneho programu na www.farmi-profi.sk a www.alzbetami.sk
15. 11. 2019 posledný termín na zaslanie príspevkov konferencie, z ktorých bude vydaný zborník v zahraničí (šablónu príspevkov pošleme aktívnym účastníkom podujatia)

 

Aktívna účasť

 

Abstrakt svojej práce môžete odoslať prostredníctvom emailu na adresu michalovce.konferencia@gmail.com. Abstrakty môžu zasielať lekári aj sestry.


Účastnícke poplatky

 
  do 22. 9. 2019 po 22. 9. 2019
Lekári
členovia jednotlivých spoločností SLS 20 EUR 35 EUR
Sestry
členovia/členky SKSaPa a Slovenskej komory SP a ASP 10 EUR 15 EUR
nečlenovia/nečlenky SKSaPA a SK - SP a a ASP 20 EUR 25 EUR
Ostatní účastníci
Pedagógovia a odborníci z praxe 15 EUR 25 EUR
študenti 5 EUR 10 EUR

 

Spôsob platby

 

IBAN: SK96 0200 0000 0031 4258 6856
Variabilný symbol: 151119
Špecifický symbol: ID účastníka (SLK, SKSaPA, SP a ASP)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka, za ktorého je poplatok uhradený

 

Aktívni účastníci neplatia účastnícky poplatok. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Uhradený registračný poplatok je nenávratný.