Kalendár :


Anketa

19.09.2019 - 19.09.2019 Klinická prax

Pozvánka (na podujatie bola rozposielaná pozvánka, ktorú si môžu účastníci stiahnuť z webu)Akreditácia (seminar bol akreditovaný akreditačnou autoritou)e-learning (seminar bol audiovizuálne spracovaný a bude súčasťou knižnice projektov e-learningu)

Miesto: Košice, Nové Zámky, Poprad a Žilina
Určené pre: lekárov

Začiatok: 16:00 (registrácia od 15:30)

Prihlásiť sa jednoducho a rýchlo ❯❯

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia.

Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podujatie je určené iba pre odbornú zdravotnícku verejnosť.