Kalendár :


Anketa

Kontakt

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Kontaktné údaje
+421 2 6446 1555
+421 2 6446 1614
info@farmi-profi.sk
Fakturačné údaje
IČO: 36 656 887
IČ DPH: SK2022217758

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4302 7021 SWIFT: TATRSKBX

PharmDr. Katarína Bilá
Managing Director
+421 918 655 120
bila@farmi-profi.sk
Marcela Idlbeková
Head of Operations
+421 918 569 890
idlbekova@farmi-profi.sk
Ing. Michaela Hladová
Executive Regional Manager
+421 903 133 638
hladova@farmi-profi.sk
Ing. Martina Novosedlíková
Product Manager
+421 905 993 675
novosedlikova@farmi-profi.sk
Miloš Inger
Sales Manager
+421 918 263 664
inger@farmi-profi.sk
Mgr. Eva Káčeriková
Event Manager
+421 918 502 341
kacerikova@farmi-profi.sk
Jiří Maličký
Head of Design
+421 905 372 713
malicky@farmi-profi.sk
Lenka Maličká
Relationship Manager
+421 917 647 461
malicka@farmi-profi.sk
Mgr. Dominika Magulová
Event Administrator
+421 918 658 326
magulova@farmi-profi.sk
Lenka Májeková
Financial Assistant
+421 915 293 610
majekova@farmi-profi.sk
Ing. Maroš Popčák
Web Developer
+421 944 013 668
popcak@farmi-profi.sk


Kontaktný formulár