Referencie

Spoločnosti, pre ktoré sme pripravovali komplexné alebo parciálne riešenia
v jednotlivých oblastiach nášho portfólia.


- Astellas

- Bayer

- Berlin-Chemie

- Boehringer Ingelheim

- Egis

- Hartmann

- Merck

- Sandoz

- Sanofi aventis

- SCA Hygiene Products

- Servier

- Teva

- Valeant